X Pomorsko - Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję konferencji organizowanej przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Spotkajmy się w Juracie !!!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Agnieszka Jankowska - Kulawy

 

UWAGA !  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

 

Termin i miejsce Konferencji: 25- 26 września 2020 r., WDW „REWITA JURATA”, ul. Helska 1, 84 – 150 Hel.

Zakwaterowanie: WDW „REWITA JURATA”, ul. Helska 1, 84 – 150 Hel.

Bezpieczeństwo uczestników:

Bezpieczeństwo zdrowotne uczestników Konferencji stanowi w obecnej sytuacji priorytet i jednocześnie wyzwanie dla organizacji konferencji. W oparciu o zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej, w porozumieniu z zarządem i obsługą hotelu, wypracowaliśmy rozwiązania, które umożliwią zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczne zrealizowanie naszej konferencji. Zajęcia realizowane będą w przstrzeniach konferencyjnych o powierzchni umożliwiającej zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy uczestnikami konferencji, wyposażonych w efektywne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz poddawanych na bieżąco procedurom dezynfekcyjnym.

Uwaga ! Warunkiem udziału w konferencji jest wymóg posiadania maseczki ochroniającej nos i usta przez uczestnika podczas trwania konferencji.

Reklama