V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

 SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Kierownicy MLD zajmują się organizacją świadczeń z laboratoryjnej diagnostyki medycznej w zakresie rozpoznania, monitorowania, korygowania leczenia i prognozowania jego efektów oraz wykorzystania w szeroko pojętej profilaktyce. Kadry o odpowiednich kwalifikacjach w laboratoriach niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych zapewniając wiarygodność wyników badań (udokumentowane kontrole merytoryczne i instytucjonalne). Nasze Stowarzyszenie ma za zadanie między innymi wzmocnienie rangi stanowiska Kierownika MLD oraz Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia poprzez propagowanie zawodu, jak również prezentowanie ciekawych rozwiązań na forach i spotkaniach z decydentami i zarządzającymi w ochronie zdrowia.

W tym celu organizujemy jesienią tego roku kolejną konferencję naukowo-szkoleniową dla Kadry Kierowniczej Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, aby na takim roboczym spotkaniu podjąć próbę odpowiedzi na niektóre z nurtujących nas pytań:

- Czy braki kadrowe w MLD i starzejący się personel to niezwykle poważny problem, który będzie przybierał na sile ? Jak monitorować ten proces ? Jakie mamy potrzeby w tym zakresie?

 • Ile badań laboratoryjnych zlecają lekarze pierwszego kontaktu, ile badań laboratoryjnych wykonuje się w MLD, ile badań laboratoryjnych autoryzuje średnio rocznie diagnosta laboratoryjny ?

 • Kto jest odpowiedzialny za jakość (podobno niską!) badań laboratoryjnych ?

 • Czy mamy do czynienia z systemowym brakem zlecania profilaktycznych badań laboratoryjnych w wykrywaniu grup podwyższonego ryzyka zachorowań na wiele chorób ?

 • Czy celowe jest przygotowanie map zdrowotnych w zakresie MDL ?

 • Czy celowe jest wprowadzenie tzw. porady diagnostycznej przez /w MLD ?

 • W jaki sposób rekrutować i jak zachęcić absolwentów Oddziałów Analityki Medycznej do pracy w MLD ?

 • Czy możemy mieć wpływ na kreowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych prowadzących do poprawy obsługi pacjenta w MLD w równowadze pomiędzy kosztem a jakością ?

                 Zapraszamy zatem do szerokiego udziału w konferencji „Rola medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia” w dniach 29 - 30 września 2022r., w salach konferencyjnych Hotelu “Kuźnia Napoleońska” w miejscowości Paprotnia k. Warszawy - wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD oraz pełniących inne funkcje kierownicze w MLD (Kierownicy Pracowni) gotowych podzielić się swoim doświadczeniem.

Wspierajmy różnorodność myśli z szacunkiem dla wielorakości doświadczenia ,bądźmy dociekliwi, sprawdzajmy rzeczy samodzielnie, weźmy odpowiedzialność za wiedzę przekazywaną innym i odpowiedzialność za oblicze zmian.

Spotkajmy się w Paprotni !!!

                                                                            Z wyrazami szacunku w imieniu
                                                                                  Komitetu Organizacyjnego
                                                                                    Prezes Zarządu OSKMLD
                                                                                 Renata Zygmuntowicz-Anisko

 

Formularz zgłoszeniowy.

 

Termin i miejsce Konferencji: 29 – 30 września 2022r.,
Hotel „Kuźnia Napoleońska”, ul. Sochaczewska 5, 96–515 Paprotnia.
Zakwaterowanie: Hotel „Kuźnia Napoleońska”, ul. Sochaczewska 5, 96–515 Paprotnia.

Termin składania zgłoszeń: o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.

Termin dokonania wpłaty: w dniu dokonania zgłoszenia lub w dniu następnym.

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

• w opcji bez kolacji i noclegu:

 • 100,00 zł brutto, dla członków dla członków OSKMLD,

 • 200,00 zł brutto, dla pozostałych osób,

   i obejmuje:

              • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • wyżywienie – obiad, przerwy kawowe (opłata nie obejmuje kolacji !).

• w opcji z kolacją i bez noclegu:

 • 250,00 zł brutto, dla członków OSKMLD,

 • 350,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, kolacja.

• w opcji z kolacją i noclegiem:

 • 350,00 zł brutto, dla członków OSKMLD,

 • 450,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • 1 nocleg i pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, kolacja.

•  dodatkowy koszt przedprzyjazdu w dniu 28 września 2022r. wynosi: 250 zł brutto

UWAGA !
-    zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych – o zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje organizator biorąc pod uwagę sugestie uczestników,
-    w przypadku wyboru opcji “bez noclegu” prosimy o zaznaczenie w formularzu  zgłoszeniowym w rubryce “proponowany współlokator”  - zapisu “bez noclegu”.

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy:

Hotel „Kuźnia Napoleońska” Wojciech Trzciński
ul. Sochaczewska 5, 96–515 Paprotnia

Nr konta bankowego: 65 9284 0005 0010 8865 2000 0010

W tytule wpłaty należy wpisać: „AMPULCO - Imię i Nazwisko Uczestnika”

Uwaga ! – w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury na firmę prosimy o dopisanie numeru NIP firmy.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej na adres: biuro@ampulco.eu

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji !   

FAKTURA:
•    faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty,
•    faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

WARUNKI ANULACJI UCZESTNICTWA:

•    Bezkosztowa anulacja udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 31 sierpnia 2022r.,
Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
•    anulacja w okresie 01.09-15.09.2022r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami,
•    anulacja w okresie po 16.09.2022r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami.