IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Kierownicy MLD zajmują się organizacją świadczeń z laboratoryjnej diagnostyki medycznej w zakresie rozpoznania, monitorowania, korygowania leczenia i prognozowania jego efektów oraz wykorzystania w szeroko pojętej profilaktyce. Osoba o odpowiednich kwalifikacjach jest w laboratorium niezbędna i odpowiada za wiarygodność wyników badań (udokumentowane kontrole merytoryczne i instytucjonalne). Nasze Stowarzyszenie ma za zadanie między innymi wzmocnienie rangi stanowiska Kierownika MLD oraz laboratorium w systemie ochrony zdrowia poprzez propagowanie zawodu, jak rownież ciekawych rozwiązań na forach i spotkaniach z decydentami i zarządzającymi w ochronie zdrowia.

W tym celu organizujemy jesienią tego roku kolejną konferencję naukowo-szkoleniową dla Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, aby na takim roboczym spotkaniu podjąć próbę odpowiedzi na niektóre z nurtujących nas pytań:

 • Ilu diagnostów laboratoryjnych, o jakich kwalifikacjach, jak opłacanych jest zatrudnionych w celu wykonywania świadczeń z laboratoryjnej diagnostyki medycznej ?
 • Ile badań laboratoryjnych zlecają lekarze pierwszego kontaktu, ile badań laboratoryjnych wykonuje się w MLD, ile badań laboratoryjnych autoryzuje diagnosta laboratoryjny ?
 • Kto odpowiada za jakość (podobno niską!) badań laboratoryjnych ?
 • Kto odpowiada za systemowy brak zlecania profilaktycznych badań laboratoryjnych w wykrywaniu grup podwyższonego ryzyka zachorowań na wiele chorób ?
 • Czy celowe jest przygotowanie map zdrowotnych w zakresie MDL ?
 • Czy celowe jest wprowadzenie tzw. porady diagnostycznej przez /w MLD ?
 • W jaki sposób rekrutować i jak zachęcić absolwentów Oddziałów Analityki Medycznej do pracy w MLD ?
 • Czy możemy mieć wpływ na kreowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych prowadzących do poprawy obsługi pacjenta w MLD w równowadze pomiędzy kosztem a jakością ?

Zapraszamy zatem do szerokiego udziału w konferencji  w dniach 30 września - 1 października 2021r., w salach konferencyjnych Hotelu “REWITA RYNIA” w Białobrzegach nad zalewem Zegrzyńskim, wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD.

Wspierajmy różnorodność myśli z szacunkiem dla wielorakości doświadczenia ,bądźmy dociekliwi, sprawdzajmy rzeczy samodzielnie, weźmy odpowiedzialność za wiedzę przekazywaną innym i odpowiedzialność za oblicze zmian.

Spotkajmy się w Bialobrzegach !!!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu OSKMLD
Renata Zygmuntowicz-Anisko

 

Formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce Konferencji: 30 września - 1 października 2021r.,

Zakwaterowanie: „REWITA RYNIA”, ul. Wczasowa 59, 05 – 126 Białobrzegi.

Termin składania zgłoszeń: o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.

Termin dokonania wpłaty: w dniu dokonania zgłoszenia lub w dniu następnym.

UWAGA !
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W OPCJI Z NOCLEGIEM ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Z powodu braku wolnych pokojów w Hotelu istnieje  jedynie możliwość uczestnictwa w Konferencji bez noclegu i bez uroczystej kolacji lub bez noclegu i z uroczystą kolacją

 

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

• w opcji bez kolacji i noclegu:

 • 100,00 zł brutto, dla członków OSKMLD,

 • 200,00 zł brutto, dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

              • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • wyżywienie – obiady, przerwy kawowe (opłata nie obejmuje kolacji !).

• w opcji z kolacją i bez noclegu:

 • 200,00 zł brutto, dla członków OSKMLD,
 • 300,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • pełne wyżywienie – obiady, przerwy kawowe, kolacja.

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy:

Rewita Rynia, 05-126 Białobrzegi, ul. Wczasowa 59

Nr konta bankowego: 77 1240 6292 1111 0010 3709 0233

W tytule wpłaty należy wpisać: „AMPULCO - Imię i Nazwisko Uczestnika”

Uwaga ! – w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury na firmę prosimy o dopisanie numeru NIP firmy.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej na adres: biuro@ampulco.eu

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji !        

FAKTURA:


   
 • faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty,

 • faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

   

   

  Bezpieczeństwo uczestników:

  Bezpieczeństwo zdrowotne uczestników Konferencji stanowi w obecnej sytuacji priorytet i jednocześnie wyzwanie dla organizacji konferencji. W oparciu o zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej, w porozumieniu z zarządem i obsługą hotelu, wypracowaliśmy rozwiązania, które umożliwią zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczne zrealizowanie naszej konferencji. Zajęcia realizowane będą w przestrzeniach konferencyjnych o powierzchni umożliwiającej zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy uczestnikami konferencji, wyposażonych w efektywne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz poddawanych na bieżąco procedurom dezynfekcyjnym.

  Uwaga ! Warunkiem udziału w konferencji jest wymóg posiadania maseczki ochraniającej nos i usta przez uczestnika podczas trwania konferencji.


  • Bezkosztowa anulacja udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 31 sierpnia 2021r.,

  • Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:

  • anulacja w okresie 01.09-15.09.2021r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami,

  • anulacja w okresie po 16.09.2021r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami.
Formularz zgłoszeniowy
Imię: *
Nazwisko: *
Jestem osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19: *
Jestem Kierownikiem/Zastępcą Kierownika MLD: *
Jestem członkiem OSKMLD: *
Nazwa laboratorium/placówki służby zdrowia: *
Adres laboratorium/placówki służby zdrowia: *
E-mail: *
Telefon: *
Uczestnictwo w Konferencji z kolacją i bez noclegu: *
Proszę o wystawienie Faktury VAT: *
Nazwa:
Adres:
NIP:
*Zapoznałem się i akcepuję warunkami Anulacji Uczestnictwa w Konferencji.
*Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMPULCO S.C. oraz Hotel "REWITA RYNIA", Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMPULCO S.C. oraz Hotel "REWITA RYNIA" w celach handlowych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
CAPTCHA Wielkość liter ma znaczenie
Obrazek z kodem
Wpisz podany kod